V ponedeljek, 19. februarja, po večerni maši (ob 18.30h), bo na Prežganju seja gospodarskega sveta za Prežganje.

Za gospodarski svet iz Štange bo v tistih dneh srečanje po dogovoru, za Janče pa bo v četrtek 22. februarja. Ura po dogovoru. Z gospodarskimi sveti se moramo pogovoriti o nekaterih obnovah oziroma načrtih za leto 2024. Ker smo na Prežganju imeli spet vlomilce, se bomo zaščitili z alarmi in kamerami. Vse te dogovore bomo potem predstavili na ŽPSjih, s katerimi se bomo srečali teden pozneje.

V ponedeljek, 26. februarja po večerni maši (18.30h) bo na Prežganju seja ŽPS (župnijskega sveta), v Štangi bo 27. februarja po večerni maši, na Jančah pa v četrtek, 29. februarja, ob 19 uri v župnišču v Štangi.